Strategie

Het hebben van een duidelijke en onderscheidende visie en strategie is van belang voor elk bedrijf. De visie geeft over het algemeen een abstracte beschrijving van het beleid en de richting voor de toekomst.

Strategie daarentegen moet zo concreet en helder mogelijk zijn. Strategie geeft de lange termijn doelstellingen weer, maar tevens de aanpak en concrete acties die genomen moeten worden om dit te bereiken. Een goede strategie maakt het mogelijk om te volgen en meten in hoeverre doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren.

Strategie Piramide